Oferta programowania

7NT HiTech Sp. z o.o. jest firmą oferującą klientom możliwie najdogodniejsze warunki rozwiązywania zawierania umów w przypadku kompleksowej obsługi projektowania 3D oraz programowania maszyn

Utrzymywanie działów projektowych w małych firmach okazuje się być bardzo nierentownym, wymaga to bowiem zakupu bardzo drogich programów, które niejednokrotnie i tak nie są w pełni wykorzystywane. Ponadto nie aktualizowanie ich sprawia, że całe przedsięwzięcie zwyczajnie nie ma sensu. Dodatkowo działalność tak specjalistycznego sektora, jakim jest projektowanie obliguje do zatrudnienia odpowiednich pracowników, co w przypadku niewielkich zakładów jest zupełnie nieopłacalne. Z naszej strony możemy zaoferować specjalistyczną wiedzę pracowników firmy 7NT HiTech Sp. z o.o. dysponujących wszelkimi niezbędnymi narzędziami.

Jesteśmy w stanie projektować i produkować duże ilości elementów, co może mieć spore znaczenie w przypadku goniących terminów. W takim wypadku do pracy nad danym projektem włączona zostaje duża ilość pracowników naszej firmy. Gotowi są oni doprowadzić do pomyślnego wykonania zlecenia, a nad sukcesem całej operacji czuwa profesjonalne kierownictwo zakładu. Podstawą nawiązania współpracy z naszym biurem technicznym jest zawarcie stosownej umowy serwisowej, określającej sumę godzin, w których nasz zespół będzie pracował wyłącznie dla Państwa.

Translate »